در مدرسه با سه شکل ماده آشنا میشویم: گاز، مایع و جامد. ولی این ها نیمی از حالات ماده اند. شش شکل ماده وجود دارد: جامد، مایع، گاز، پلاسما، ماده چگال باس اینشتین و حالت تازه کشف شده: ماده چگال فرمیونی. تمام دانش آموزان راهنمایی خصوصیات حالات معمول ماده روی زمین را می شناسند. مواد جامد در برابر تغییر شکل مقاومت می کنند، آنها سفت و گاهی شکننده اند. مایع ها جاری می شوند و به سختی متراکم می گردند و شکل ظرف خود را می گیرند.

گاز ها کم چگال تر اند و ساده تر متراکم می شوند و نه تنها شکل ظرف محتویشان را می گیرند، بلکه آن قدر منبسط می شوند تا کاملا آن را پر کنند. ....

ادامه مطلب را ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/11/05ساعت 23:26  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | 


مغز ما اکسید گشت و سوختیم
بس که شیمی تجزیه آموختیم
هی اسید و باز دعوا می کنند
خاک عالم بر سر ما می کنند
چون که شیمی با فیزیک همراه شد
چاله گود انرژی چاه شد
این شرودینگر مرا دیوانه کرد
تابع موجی مرا بیچاره کرد
درس دیگر درس شیمی معدنی است
پر ز اسرار عجیب و دیدنی است
هر اتم باشد مثال یک پیاز
می زند هی چرخ با آهنگ جاز
کمپلکس این فلز با آن لیگند
فهم آن مشکلتراز فتح سهند
شیمی آلی یکی درس حجیم
خواندنش هم مشکلی باشد عظیم
واکنشهایش همی پر رمز و سر
از دیلز- آلدر گرفته تا فیشر
بس که دیدم طیفهایی پر ز پیک
می کند مغزم چو ساعت تیک و تیک
جوهر طبعم بشد اینجا تمام
پس خداحافظ بود ختم کلام

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/11/05ساعت 23:23  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | 

سلام دوستانحالتون چطوره؟؟؟ احوالتون چه طوره؟؟؟
خوب بریم سر پست امروز ،راجع به الکترون ها...

ایشالله شما سال دومی ها دیگه همه تون با مدل اتمی بور و اوربیتالی آشنا هستید و راجع بهشون تو شیمی 2 مطالبی خوندید این مقاله به شما کمک میکنه درک بهتری نسبت به آرایش الکترونی عناصر و مدل های اتمی پیدا بکنید...
باور کنید ارزش خوندنو داره....

آشنایی

img/daneshnameh_up/9/9b/auger.gif

الکترون متمایز کننده

آرایش الکترونی صحیح عناصر

انرژی لایه‌های فرعی

انرژی همه اوربیتالهای یک پوسته فرعی یکسان است. مثلا انرژی هر اوربیتال 3p برابر انرژی هر یک از دو اوربیتال 3p دیگر است. تمام پنج اوربیتال 3d نیز انرژی یکسان دارند. اما در یک پوسته اصلی ، پوسته‌های فرعی مختلف انرژی متفاوت دارند. برای هر مقدار n ، انرژی پوسته‌های فرعی به ترتیب s < p < d < f افزایش می‌یابند.

در پوسته n = 3 ، اوربیتال 3s کمترین انرژی ، اوربیتالهای 3p ، انرژی متوسط و اوربیتالهای 3d حداکثر انرژی را دارند. گاهی انرژی اوربیتالهای مربوط به پوسته‌های مختلف ،
همپوشانی دارند. مثلا در بعضی از اتمها ، اوربیتال 4s ، کم انرژی‌تر از اوربیتال 3d است.

ترتیب قرار دادن اوربیتالها

ترتیب معینی برای قرار دادن متوالی اوربیتالها برحسب انرژی که برای تمام اتمها صدق می‌کند، وجود ندارد. در فرآیند فرضی بناگذاری ، خصلت اتم به موازات افزایش یافتن تعداد پروتون و نوترون در هسته و نیز اضافه شدن تعداد الکترونها تغییر می‌کند. خوشبختانه ، تغییرات ترتیب انرژی اوربیتالی از عنصری به عنصر بعد به تدریج و بطور منظم صورت می‌پذیرد. این ترتیب تنها برای موقعیتهای اوربیتالی که الکترون متمایز کننده در فرآیند بناگذاری در آن جا می‌گیرد صادق است.

به این ترتیب که از 1s شروع می‌کنیم و به تدریج اوربیتالهای بالاتر را پر می‌کنیم. باید توجه کنیم که در پوسته فرعی p سه اوربیتال ، در d پنج اوربیتال و در f هفت اوربیتال وجود دارد. هر پوسته فرعی را پیش از آنکه به پوسته بعدی الکترون داده شود، پر می‌کنیم.

جدول تناوبی و آرایش الکترونی

برای بدست آوردن آرایش الکترونی می‌توان جدول تناوبی را مورد استفاده قرار داد. نوع الکترون متمایز کننده به موقعیت عنصر در جدول تناوبی ارتباط داده می‌شود. توجه کنید که جدول را می‌توان به یک دسته «s» ، یک دسته «p» ، یک دسته «d» ، و یک دسته «f» تقسیم کرد. برای عناصر دسته «s» ، و دسته «p» ، عدد کوانتومی اصلی الکترون متمایز کننده ، مساوی شماره تناوب ، برای عناصر دسته «d» برابر با شماره تناوب منهای یک و برای عناصر دسته «f» مساوی با شماره تناوب منهای دو است.+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/11/05ساعت 23:22  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | 


در اتم هیدروژن نیز مثل سایر اتمها ، انتقالات الکترونی از هر ترازی به هر تراز دیگر امکان پذیر است اما نور حاصل از این انتقالات طول موج های متفاوتی دارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/11/05ساعت 23:7  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | 


 

·         می‌توان برای تعیین میزان واکنش پذیری فلزات و غیر فلزات بکار برد.

·         برای پیش‌بینی خصلت پیوندهای یک ترکیب بکار برد. هرچه اختلاف الکترونگاتیوی دو عنصر بیشتر باشد، پیوند بین آنها قطبی‌تر خواهد بود. هرگاه اختلاف الکترونگاتیوی دو عنصر در حدود 1.7 باشد. خصلت یونی نسبی پیوند بیش از 50% است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/11/05ساعت 22:30  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | 


مفهوم الکترونگاتیوی غیر دقیق است. زیرا این خاصیت نه تنها به ساختمان اتم مورد بحث بستگی دارد، بلکه تعداد و ماهیت اتم‌های دیگری که به اتم مزبور پیوند داده شده‌اند نیز در آن دخالت دارد. بنابراین الکترونگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت نیست مثلا الکترونگاتیوی فسفر Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

متفاوت است باالکترونگاتیوی فسفر در ترکیب (PCl  در ترکیب (3pcl5

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/11/05ساعت 22:28  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/12/10ساعت 23:1  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/12/10ساعت 22:54  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | 


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 من از چرخش الکترون ها به دور هسته آموختم که کل جهان به دور مرکز هستی می چرخد و از حرکت پیوسته ذرات چه ارتعاشی چه انتقالی یا دورانی که ثبات و سکون در آفرینش راه ندارد و پیوسته در مسیر تغییر و تحول و تکامل هستیم.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/12/07ساعت 21:51  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  | 

 

اگر فلز هستی فلز قلیایی باش؛

 اگه فقط یک الکترون داری ، آن را با تمام وجودت راحت و مشتاقانه ایثار کن.

 اگه نا فلزی و مشتاق الکترون ،مثل هالوژن ها مصرانه برای هدفت تلاش کن.

 ولی هالوژن باش و به همون یک الکترون قانع ،زیاده طلبی کار کربن های رو سیاهه!

البته گاز نجیب شدن واز قیل و قال دنیا و سودای جهان رهایی یافتن کار هر کسی نیست.

 ولی اگر یه نفر به آن مقام برسه میشه مثل نئون و زنون که اطرافش را روشنایی می بخشه!

اما نباید یادمون بره که فلزهای چند ظرفیتی یعنی عناصر واسطه که برای هر کسی یه چهره ای میگیرن، هم وزنشان سنگین تره و هم در صنعت پر کاربردترن، مشهور و مقبول هستند.

عوضش خاصیت مغناطیسیشون اونارو به هر طرفی میکشه و می بره............

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/12/07ساعت 21:46  توسط گروه شیمی دبیرستان شاهد نرگس  |